RE:ACT

[.white]RE:ACT[.white]

Med udgangspunkt i rap og hiphop, vil projektet Re:Act styrke unges resiliens og forudsætninger for at bidrage til et frit og lige samfund. Det gør vi ved at oplyse og engagere unge i menneskerettighederne, så de øger deres viden, udvikler holdninger og er mere motiveret for at handle i forhold til menneskerettighedsudfordringer- og krænkelser.

Under overskrifterne A) Re:Claim Your Body, som handler om lighed på tværs af køn og seksualitet, B) Re:Claim Your Voice, som handler om retten til at ytre sig og at blive hørt, og C) Re:Claim Your Home, som handler om retten til at have et hjem og nationalitet, inviterer vi både danske og internationale rap-artister og hiphop kunstnere, der kæmper for at fremme menneskerettigheder, til at motivere og inspirere unge i Danmark til yderligere dialog og fordybelse. Vi tror på, at unge, der har forståelse for globale rettighedsudfordringer, er bedst klædt på til at arbejde for en friere og mere lige verden. Projektet er bygget op af flere aktiviteter, som du kan læse om nedenfor. Fælles for projektets aktiviteter er, at de benytter sig af rap og hiphop som greb.

Rap-musik den mest populære genre i Danmark. Hiphop har således vundet en plads i vores populærkultur, og det kommer til udtryk i alt fra unges påklædning til deres holdninger og sprog, som er vigtige led i at forme identitet. Denne stærke appel hos unge gælder både dedikerede fans, men også bredt hos den almene kulturforbruger på tværs af landet. Læs mere om hvorfor vi benytter rap og hiphop som metode her.

Re:Act er et samarbejde mellem Rapolitics, Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival. Projektet er støttet af Tuborgfondet og OpEn-puljen.

[.white]RE:ACT[.white]

Med udgangspunkt i rap og hiphop, vil projektet Re:Act styrke unges resiliens og forudsætninger for at bidrage til et frit og lige samfund. Det gør vi ved at oplyse og engagere unge i menneskerettighederne, så de øger deres viden, udvikler holdninger og er mere motiveret for at handle i forhold til menneskerettighedsudfordringer- og krænkelser.

Under overskrifterne A) Re:Claim Your Body, som handler om lighed på tværs af køn og seksualitet, B) Re:Claim Your Voice, som handler om retten til at ytre sig og at blive hørt, og C) Re:Claim Your Home, som handler om retten til at have et hjem og nationalitet, inviterer vi både danske og internationale rap-artister og hiphop kunstnere, der kæmper for at fremme menneskerettigheder, til at motivere og inspirere unge i Danmark til yderligere dialog og fordybelse. Vi tror på, at unge, der har forståelse for globale rettighedsudfordringer, er bedst klædt på til at arbejde for en friere og mere lige verden. Projektet er bygget op af flere aktiviteter, som du kan læse om nedenfor. Fælles for projektets aktiviteter er, at de benytter sig af rap og hiphop som greb.

Rap-musik den mest populære genre i Danmark. Hiphop har således vundet en plads i vores populærkultur, og det kommer til udtryk i alt fra unges påklædning til deres holdninger og sprog, som er vigtige led i at forme identitet. Denne stærke appel hos unge gælder både dedikerede fans, men også bredt hos den almene kulturforbruger på tværs af landet. Læs mere om hvorfor vi benytter rap og hiphop som metode her.

Re:Act er et samarbejde mellem Rapolitics, Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival. Projektet er støttet af Tuborgfondet og OpEn-puljen.

[.white]WORKSHOPS[.white]

[.white]På 100 rap-workshops i hele landet, bringer Rapolitics’ rap-coaches de tre temaer, Re:Claim Your Body, Re:Claim Your Voice og Re:Claim Your Home, ud i klasserummene på folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og produktionsskoler. En workshop varer fem timer, faciliteres af to rap-coaches og består af teoretiske indslag samt praktiske og kropslige øvelser, hvor eleverne diskuterer, reflekterer over, og arbejder med et af temaerne. Herefter bliver eleverne undervist i rytme, rim og sproglige virkemidler, og får værktøjerne til at skrive og fremføre deres egen rap om temaet.[.white]

[.white]Rapolitics har stor succes med at engagere forskellige unge gennem rap-workshops – fra de flittigste til de mest uengagerede og fagligt udfordrede elever. Rap-aspektet motiverer eleverne til at fordybe sig i indholdet, og på den måde får nogle af de mest udsatte unge en succesoplevelse, der resonerer i dem. De får styrket selvværd, oplever at deres stemme er vigtig og tror i højere grad på sig selv, hvilket igen styrker deres forudsætninger for at tilegne sig ny viden. Workshopdeltagerne bliver ikke kun oplyst om menneskerettigheder, men skal også tage stilling til egne holdninger og ønsker om et godt samfund, samt videreformidle deres budskaber.[.white]

[.white]I forlængelse af workshopprogrammet, får 10 klasser mulighed for at indspille deres rap om menneskerettigheder i et professionelt mobilt lydstudie. Foruden at give de færdige sange til klassens elever og lærere, uploades de på Rapolitics’ mediekanaler som et samlet rap-album om menneskerettighederne.[.white]

[.white]ROSKILDE FESTIVAL[.white]

[.white]I 2023 og 2024 etablerer vi et Re:Act-område på Roskilde Festival med et program over tre dage. Området bliver en eksperimenterende platform, hvor unge, danske kunstnere og internationale rap-artister samles i udforskningen af musikkens potentiale for at fremme menneskerettigheder. Gennem hiphop sætter vi spot på kunstnernes menneskerettighedskampe på en måde, der bevæger, inspirerer og motiverer publikum til at forstå og forholde sig til de temaer og budskaber, musikken bringer.[.white]

[.white]Roskilde Festival er en exceptionel mulighed for at skabe sociale og holdningsmæssige forandringer hos unge. Deres liv er i forvejen i “undersøgelses-mode”, men her findes en unik rammesætning ift. social innovation; både åbenhed overfor nye indtryk og en forskydning af samværsreglerne. Det skaber en på én gang relaterbar og helt anderledes adgang til festivalgæsterne. På festivalen møder Re:Act derfor unge i en helt særlig kontekst. Gennem rap-performances, talks og kreative workshops er det målet at plante en interesse eller et spirende engagement hos vores publikum.[.white]

[.white]RE:CLAIM FESTIVAL[.white]

[.white]I 2023 og 2024 etablerer vi en endagsfestival i København, hvor vi highlighter politiske rappere og aktivistiske hiphopkunstnere, som vil sætte hver deres menneskerettighedskamp på dagsordenen. Her inviterer vi til koncerter, talks, paneldebatter og workshops, som skal gøre unge klogere på egne og andres rettigheder. Festivalerne vil være gratis at deltage i så alle unge, uanset social baggrund, har mulighed for at deltage.[.white]

[.white]PODCAST[.white]

[.white]I 2023 og 2024 laver vi en tre sæsoners podcastserie under titlen Rap & Rettigheder, med ønsket om at inspirere politisk uengagerede unge med interesse for rap gennem dialog med rap-artister, hiphop kunstnere, aktivister og menneskerettighedsaktører. Sæsonerne vil hver især indeholde fem afsnit og blive opdelt i vores tre overordnede temaer Re:Claim Your Body, Re:Claim Your Voice og Re:Claim Your Home, og vi sigter efter at oplyse og motivere unge til at handle på deres holdninger og blande sig i debatten.[.white]

[.white]PILOTPROJEKT[.white]

I 2022 lavede vi et pilotprojekt, hvor vi hyldede menneskerettighederne med fokus på den kunstneriske frihed til at udtrykke sig. Det skete gennem en lang række aktiviteter rundt om i landet, herunder et menneskerettighedsområde på Roskilde Festival, 20 rap-workshops på uddannelsesinstitutioner, fire minifestivaler båret af frivillige i København, Aarhus og Aalborg, to kulturskaberweekender, hvor vi uddannede frivillige som kulturskabere, og en podcastserie om kunstnerisk frihed og andre menneskerettighedsspørgsmål under navnet ”Med Noget på Spil”, som du kan lytte til nedenfor.

Pilotprojektet i 2022 lærte os, at metoden med at bruge hiphop virker. Undervejs har vi udviklet systemer og undervisningsmaterialer, forbedret metoder, styrket samarbejdet med Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival, og glæder os nu til at føre en opgraderet version af Re:Act ud i hele landet med flere workshops, større events og et opskaleret rettighedsområde på Roskilde Festival.

Flere projekter