Rap OG Hiphop

Rap OG Hiphop

Rap og Hiphop

Rap OG Hiphop

Rap og Hiphop

Rap og Hiphop

Rap og Hiphop

Rap og Hiphop

Rap og Hiphop

Rapolitics’ workshops, projekter og andre aktiviteter har det til fælles, at de benytter rap og hiphop som didaktisk metode. Det gør vi for at appellere til vores unge målgruppe.

Rap 0g Hiphop

Rap-musik har længe domineret de danske top-10 lister på streamingtjenesterne. I 2023 var de fire mest-lyttede artister på Spotify rappere. Hiphop har således indtaget en plads i vores populærkultur. Denne stærke appel hos unge gælder både dedikerede fans, men også bredt hos unge på tværs af landet. Her forbindes hiphop med noget sejt, beundringsværdigt og en kultur, som unge kan relatere til og føle sig repræsenteret af.

Verden over er hiphop med til at gøre opmærksom på uretfærdighed og mobilisere unges engagement i bevægelser, der kæmper for friere og mere lige samfund. Black Lives Matter bevægelsen havde ikke haft samme gennemslagskraft uden de mange rappere, der tog del i oprøret. Under det arabiske forår fungerede hiphop-kunstnere i Egypten, Tunesien og senere Syrien som mobiliserende motorer for den folkelige modstand mod diktatoriske regimer. I Gaza og på Vestbredden bruger unge palæstinensere rap-musik til at minde os om, at deres bevægelses- og ytringsfrihed bliver krænket. I lande som Myanmar, Indien og Cuba, hvor den frie presse er begrænset eller slet ikke eksisterer, deler unge rappere deres rettighedskampe og budskaber om frihed og lighed via bluetooth mellem deres mobiltelefoner og på sociale medier, der ikke er overvåget af myndighederne. I 2023 så vi flere af de største danske rappere på barrikaderne ifm. konflikten i Gaza, herunder Tessa, L.O.C., Artigeardit og Gilli.

RAP SOM UNDERVISNINGSMETODE

I Danmark rammer rap som medie målgrupper, der ikke nødvendigvis er fagligt orienteret eller politisk interesserede. Det fylder meget i vores popkultur, og derfor har rap en stærk appel hos børn og unge, da de i høj grad bliver eksponeret for rap i hverdagen. Det påvirker den yngre generation, og kommer til udtryk i alt fra unges påklædning til deres holdninger og sprog, som er vigtige led i at forme identitet. Hiphop forbindes af mange unge med noget sejt, beundringsværdigt og noget, som de kan relatere til, og ved at bruge rap til at relatere faglige emner til de unges verdensbillede, kan man skabe en undervisningsoplevelse, der resonerer i dem i lang tid. Og ved at pakke stoffet ind i situationer og udtryksformer, de kender fra hverdagen og fritiden, kan man højne elevernes aktive deltagelse.

Når vi bruger rap til at møde unge på en ukonventionel måde, bringer det i højere grad unge i spil, som ofte sidder på bagerste række i klasselokalet og ikke altid oplever at være repræsenteret eller blive lyttet til. Rapolitics’ metode med afsæt i rap har vist sig særdeles god til at fange disse elever, fordi A) hiphop resonerer ofte med elever, som ikke føler sig set eller hørt af det konventionelle skolesystem, og som kan spejle sig i rappere, der har opnået succes uden at passe ind i det traditionelle samfund. Og B) når de mest udsatte elever, som gentagende gange er blevet fortalt, at de ikke gør det godt nok i skolen, får en succesoplevelse med at bruge deres stemme i klasseværelset, opnår de en styrket tro på sig selv og en forståelse af, at deres stemme både er gyldig og vigtig.

Vores Erfaring

Rapolitics’ erfaring er, når vi møder unge på rap-workshops, at det kreative samarbejde mellem professionelle rappere og unge kan udfordre etablerede forestillingsevner og give unge mulighed for at opdage sig selv på ny og udvikle holdninger og visioner for eget liv og samfund, som de ikke vidste, de var i besiddelse af. Ved at bruge rap som metode til at sætte fokus på politiske emner, vil vi ikke kun oplyse om emnet, men også skabe et forum, hvor unge skal tage stilling til egne holdninger og ønsker om et godt samfund, samt videreformidle deres budskaber i deres rap-tekster. Vi tror på, at børn og unge lærer bedst, når de er interesserede og har det sjovt, og derfor er rap et effektivt redskab til at behandle svære emner for unge målgrupper.

Rap er langt om længe ved at blive anerkendt som et alment fagligt pædagogisk værktøj, som vi med over 10 års erfaring hos Rapolitics, kan skrive under på.

Raptivism

Dansk Raptivisme