RAP:I:STAN

[.lightbox]OM RAP:I:STAN[.lightbox]

[.lightbox]RAP:I:STAN er en platform for unge med flygtninge- og migrantbaggrund, som har et kreativt potentiale og en interesse i kunstneriske udtryksformer, som de har et ønske om at sætte i spil i det danske kulturliv.[.lightbox]

[.lightbox]RAP:I:STAN arbejder for at bygge de nødvendige broer og skabe relationer og erfaringer, som gør, at det danske samfund ikke mister en generation af nye unge samfundsborgere, fordi de forbliver på dørtærsklen til det danske samfund fremfor at blive inkluderet som en aktiv og udøvende del af det[.lightbox]

[.lightbox]Vi tilbyder en alternativ metode til integration, hvor vi bruger hiphop – kunst, musik, dans, og rap som værktøj til at få unge til at interessere sig for det omkringliggende samfund, udtrykke tanker og holdninger og indgå i fællesskaber og projektarbejde med andre unge.[.lightbox]

[.lightbox]Projektet har vist flotte resultater og er blandt andet blevet fremhævet af Europa Kommissionen som et godt eksempel på, hvordan kultursektoren kan bidrage til en bedre integration af flygtninge.[.lightbox]

[.lightbox]OM RAP:I:STAN[.lightbox]

[.lightbox]RAP:I:STAN er en platform for unge med flygtninge- og migrantbaggrund, som har et kreativt potentiale og en interesse i kunstneriske udtryksformer, som de har et ønske om at sætte i spil i det danske kulturliv.[.lightbox]

[.lightbox]RAP:I:STAN arbejder for at bygge de nødvendige broer og skabe relationer og erfaringer, som gør, at det danske samfund ikke mister en generation af nye unge samfundsborgere, fordi de forbliver på dørtærsklen til det danske samfund fremfor at blive inkluderet som en aktiv og udøvende del af det[.lightbox]

[.lightbox]Vi tilbyder en alternativ metode til integration, hvor vi bruger hiphop – kunst, musik, dans, og rap som værktøj til at få unge til at interessere sig for det omkringliggende samfund, udtrykke tanker og holdninger og indgå i fællesskaber og projektarbejde med andre unge.[.lightbox]

[.lightbox]Projektet har vist flotte resultater og er blandt andet blevet fremhævet af Europa Kommissionen som et godt eksempel på, hvordan kultursektoren kan bidrage til en bedre integration af flygtninge.[.lightbox]

RAP:I:STAN WORKSHOPS

Vi arbejder med forskellige workshopsformater, performances og talks, der tager udgangspunkt i emner som inklusion, racisme, at være ny i Danmark, et liv på flugt og generelt det at føle sig anderledes på grund af etnicitet og kulturelle forskelle.

Alle vores projekter har kreative og inkluderende elementer. Vi er her ikke for at forklare jer, hvordan verden hænger sammen, men for at diskutere det med jer!

No items found.

Flere projekter