På flugt

Med projektet RAP:I:STAN og workshoppen ‘På Flugt’ vil vi skabe de nødvendige broer, relationer og erfaringer, så vi ikke mister en generation af nye unge samfundsborgere, fordi de forbliver på dørtærsklen til det danske samfund. Tværtimod skal de inkluderes som en aktiv og udøvende del af det.

Erfaringsmæssigt ved vi, at mange unge med flygtningebaggrund har en række kunstneriske og kreative potentialer og udtryksformer, som vi ønsker at sætte i spil i det danske samfund. Det vil denne workshop tage udgangspunkt i.

Deltagere i workshoppen vil møde to livlige og dynamiske fortællinger fra unge med flygtninge- eller migrantbaggrund, som vil invitere jer ind i en kreativ refleksion om, hvordan det er at være flygtning og/eller migrant i Danmark, og om hvordan unge mennesker bedre kan mødes på kryds og tværs af forskellige kulturelle, sociale og økonomiske baggrunde.

Workshoppen er bygget op af to dele:

1. I første del af workshoppen fortæller vores storytellers med flygtningebaggrund deres historier og går i dialog med eleverne.
2. I anden del bliver der faciliteret en rap-workshop af en af vores rap-coaches, hvor eleverne får lov at skrive rap og poesi omkring de tematikker, der er præsenteret i første halvdel.

Praktiske informationer

  • Fag: Samfundsfag, dansk, musik
  • Målgruppe: fra 8. klassetrin til gymnasieniveau
  • Varighed: 4-lektioners workshop afholdt af os (derudover workshopmateriale til en efterfølgende workshop afholdt af læreren efterfølgende)
  • Booking: info@rapolitics.org

Download Brochure