Sara Hauge
Gækkebrev til kommunen

Gækkebrev til kommunen er et digt af Sara Hauge, der blev opført til Poetry Slam 13. april 2015.

“Læs mit navn i stedet for at give mig et nummer,” lyder det i Sara Hauges digt, der påpeger, at vi i systemet er reduceret til numre og sagsakter fremfor hele individer med egne ønsker og drømme. ”Gækkebrev til kommunen” er et opråb om et system, der ikke fungerer for det enkelte individ. Individet er reduceret til tal, procedurer, protokoller og sagsbehandlinger, og der er ikke er plads til at være til.

Poetry slam er et opråb i sig selv. Udtryksformen indeholder for det meste rim og er præget af rytme. Det sagte fremstår som råb, og lyrikken understøttes ikke af et beat. Når et vers efterfølges af stilhed, i modsætning til et rapnummer med et underlægningsbeat, kan stilheden have den effekt, at den giver det sagte en endnu voldsommere kraft. Samtidig opfordrer stilheden til eftertanke. Sara Hauges slam “Gækkebrev til Kommunen” er et opråb fra “alle de fastklemte” om “den latterlige inkompetence” og de “rungende tomme argumenter”, kommunen har at tilbyde. Slammet er et opråb om, hvordan det kommunale system nedbryder i stedet for at opbygge.

Hiphoppen rummer en diversitet, hvilket kommer til udtryk på poetry slam scenen. Her er der plads til en bred vifte af personligheder, der måske ikke ville have haft en stemme på rapscenen. Sara Hauge er alt andet end gangsta-sej, men hendes tekst udpeger og afslører de underliggende samfundsmæssige strukturer, der styrer hendes og de andre “fastklemtes” virkelighed. Billedsproget og de eksplosive sammenstillinger i hendes digte råber på revolution og forandring. Hun repræsenterer hiphop, fordi essensen af det hun gør, når hun slynger ord ud på scenen, er præcis det hiphop er: At bryde med normerne og at være stemme for en minoritet, der påpeger de ting, vi andre stiltiende accepterer.

www.sarahauge.com