FEMINISME

Tema # 4 FEMINISME

Vi har valgt temaet feminisme, fordi vi mener, at det lægger op til en samfundsdiskussion, der er relevant at tage op i forbindelse med hiphop.

Fra sin start har feministbevægelsen altid kritiseret eksisterende samfundsnormer og givet et talerør til alle på tværs af køn, seksualitet, hudfarve, nationalitet og social status. Hiphoppens grundtanke om frie deltagelsesmuligheder for alle og de feministiske friheds- og lighedsidealer går hånd i hånd. Vi mener derfor, at det er en selvfølge, at en hiphopsamling inkluderer og fremhæver det feministiske aspekt.

Med temaet vil vi ikke kun kigge på kønslige problematikker. Vi vil også inkludere værker med fokus på eksempelvis identitet, social status, seksualitet, hiphoppens idealer og på, hvordan de adresseres. Vi ønsker dermed ikke kun at sætte fokus på værker, der diskuterer manden kontra kvinden eller spørgsmål om repræsentation af forskellige køn. Vi vil også inddrage  multifacetterede, intersektionelt orienterede værker og synspunkter, der mødes på tværs af identitet og vinkling. Feminisme er mangesidet og relevant for alle dele af dansk hiphop. Det ses i alt fra Natasjas forkastelse af, hvad køn og baggrund betyder for hendes virke som rapper til EDES’ omfavnelse af sin egen seksualitet som kunstnerisk virkemiddel og igen til Suspekts kritik af objektivisering af kvinder.

Sexisme og homofobi kan ses som tydelige strukturer i samfundet. De har derfor også længe hersket i den mandsdominerede hiphopkultur. Det skaber ulige deltagelsesmuligheder, hvor kvinder, homoseksuelle og andre minoriteter kan have svært ved at føle sig inkluderet.

Køn og seksualitet er dog i dag blevet mere flydende begreber blandt unge, og det mærkes også i hiphoppen. Især internationalt er der flere og flere kunstnere, der bryder med normer og stereotyper for, hvordan man skal være og se ud for at dyrke hiphopkultur.

Udvalgte værker

kul_natasja3_23-09-2007_023AGAT 2

Natasja

Rapper og reggaesangerinde

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Suspekt

Rapnummer: Jazzmælk (Til Alle Mine Piger)

Alvardo

Album: Venusian

vigsøMagaermayn

MagerMayn vs. Vigsø

Rap Slam Battle

Frirum

EDES

Graffiti- og street artist