Rapolitics Hiphopsamling

I januar 2018 har en redaktion på 14 medlemmer i alderen 16-24 år fra landets fem regioner samarbejdet om at skabe en hiphopsamling af danske værker. Formålet med hiphopsamlingen er at vise, hvordan dansk hiphop kan bruges som et redskab til at få unge til at diskutere og reflektere over relevante samfundstematikker samt at inspirere unge til selv at danne holdninger og blive aktive kulturskabere.

Hiphopsamlingen kredser om fem temaer, som redaktionen har udvalgt, fordi de ser dem som særligt relevante at diskutere for unge i dag. Under hvert tema har redaktionen udvalgt en række værker fra danske kunstnere, som på hver deres måde forholder sig til de udvalgte temaer. Det er blevet til 41 unikke danske hiphopværker, som du kan gå på opdagelse i, når du klikker ind på temaerne.

Jeg’ kun en lille fisk i oceanet
Der drømmer om en å der ikke er forurenet
Eller drænet for fånk, et Sjokoladeland
Hvor folk må vær’ sig selv, hvis de kan…
Hvad Kan Jeg Bli'e - Hvid Sjokolade. Udvalgt som værk under temaet "Opråb"

Redaktionen

Redaktionen består af 14 medlemmer i alderen 16-24 år fra landets fem regioner